بنیاد اکبر رادی

 
در این بخش مؤسسه­‌ی فرهنگی هنری استاد اکبر رادی یا همان بنیاد اکبر رادی معرفی می­‌شود که شامل اساس‌­نامه­‌ی بنیاد اکبر رادی، اعضای هیئت مؤسس، اعضای هیئت مدیر­ه­ و همکاران این بنیاد است و در ادامه از رویدادها، کارگاهای آموزشی و انتشارات این بنیاد مطالبی درج می­‌شود.