نمایشنامه‌‌­های اکبر رادی:

(۱۳۸۳- ۱۳۳۵)

 

۱- از دست رفته / ۱۳۳۵

۲- روزنه­‌ی آبی / ۱۳۳۸

۳- افول / ۱۳۴۲

۴- محاق / ۱۳۴۴

۵- مسافران / ۱۳۴۵

۶- مرگ در پاییز / ۱۳۴۵

۷- از پشت شیشه‌‌ها / ۱۳۴۵

۸- ارثیه‌‌ی ایرانی / ۱۳۴۶

۹- صیادان / ۱۳۴۸ 

۱۰- لب‌خند باشکوه آقای گیل / ۱۳۵۲- ۱۳۵۰

۱۱- در مه بخوان / ۱۳۵۳

 ۱۲- هاملت با سالاد فصل / ۱۳۵۶

۱۳- مُنجی در صبح نمناک / ۱۳۵۹- ۱۳۵۸

۱۴- پلّکان / ۱۳۶۱

۱۵- تانگوی تخم‌ مرغ داغ / ۱۳۶۳

۱۶- آهسته با گل سرخ /  ۱۳۶۵

۱۷- شب روی سنگ‌فرش خیس / ۱۳۷۰- ۱۳۶۷

۱۸- آمیز قلمدون / ۱۳۷۱

۱۹- باغ شب‌‌نمای ما / ۱۳۷۵- ۱۳۷۳

۲۰- ملودی شهر بارانی / ۱۳۷۸- ۱۳۷۶   

۲۱- خانمچه و مهتابی / ۱۳۷۹- ۱۳۷۸

۲۲- کاکتوس / ۱۳۸۰

۲۳- شب به­‌خیر جناب کنت / ۱۳۸۱

۲۴- پایین، گذر سقاخانه / ۱۳۸۱

۲۵- آهنگ‌های شکلاتی / ۱۳۸۳-۱۳۸۲

۲۶- روی صحنه‌­ی آبی/ ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴