همکاران مؤسسه‌ی فرهنگی هنری استاد اکبر رادی:

 

حمیده‌بانو عنقا: مدیر عامل و رئیس هیت مدیره

بهزاد صدیقی: مدیر اجرایی و سخن‌گو

فریندخت زاهدی: مدیر بین‌الملل

آرش رادی: مدیر آموزش

روح‌الله جعفری: مدیر پژوهش

حسام رستمیان: مدیر روابط عمومی

کیانا رادی: طراح گرافیک

رامین فناییان: مسئول وب‌گاه