در این بخش، اخبار، گزارش‌ها، گفت‌وگوهای مربوط به فعالیت‌های بنیاد اکبر رادی و نیز اخبار کارگاه‌های نمایش‌نامه‌نویسی و تئاتر بنیاد اکبر رادی منتشر می‌شود.