آیین رونمایی از نشان و مدال اکبر رادی / ۱۷ دی ماه ۱۳۹۷ در چهارمین روز از  نخستین جشنواره‌ی تئاتر اکبر رادی همزمان با آیین گشایش دومین نمایشگاه اسناد تصویری استاد اکبر رادی در مرکز هنرپژوهی نقش جهان /عکس‌ها: حامد سوداچی
 
 
عکس‌های نشان‌ها و مدال‌ها: زهره صولتی