اهداف مؤسسه‌ی فرهنگی هنری استاد اکبر رادی (بنیاد اکبر رادی):

 

۱- زنده نگه‌داشتن و حفظ آثار و اندیشه‌ها و نام اکبر رادی
۲- تقویت و اعتلای نمایشنامه‌نویسی ایران با تأکید بر پژوهش بر روی آثار اکبر رادی
۳- گردآوری مدارک و اسناد مربوط به اکبر رادی