اعضای هیئت مدیره‌ی فعلی ( از آغاز سال ۱۳۹۸ تا پایان ۱۳۹۹):

 ۱- حمیده‌بانو عنقا ۲-آرش رادی ۳-بهزاد صدیقی ۴- فریندخت زاهدی ۵- هادی مرزبان ۶- بهروز محمودی بختیاری ۷- روح الله جعفری.

اعضای هیئت مدیره‌ی پیشین:

شکرخدا گودرزی، عطا‌الله کوپال، صدرالدین شجره، محمد امیریاراحمدی، شهرام کرمی، فرامرز طالبی.

 

 

حمیده بانو عنقا (مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره)

 

آرش رادی (عضو هیئت مدیره و مدیر آموزش)
دکتر فریندخت زاهدی (عضو هیئت مدیره و مدیر بین‌الملل)

 

هادی مرزبان (عضو هیئت مدیره)

 

 

بهزاد صدیقی (عضو هیئت مدیره، سخن‌گو و مدیر اجرایی)

 

 

دکتر بهروز  محمودی بختیاری (عضو هیئت مدیره)

 

 

دکتر روح الله جعفری (عضو هیئت مدیره و مدیر بخش پژوهش)