آیین‌‌‌‌نامه‌‌‌‌ی اهدای نشان و مدال اکبر رادی

 

مقدمه:

آیین‌‌نامه‌ی اهدای نشان و مدال اکبر رادی برای تعیین چه‌گونه‌گی انتخاب، معرفی، تقدیر و تجلیل از نمایشنامه‌نویسان، نویسنده‌گان مقاله، تحقیق و پژوهش، نقد و تحلیل  و ترجمه‌‌ی آثار ادبیات نمایشی یا فعالان اجرای تئاتر تهیه و نوشته شده است تا بر اساس مفاد زیر پس از هر دور‌ه‌‌ی جشنواره‌‌ی تئاتر اکبر رادی به برگزیده‌گان این جشنواره به تشخیص اعضای هیئت مدیره‌‌ی این بنیاد و هیئت داوری هر دوره از این جشنواره به صورت سالانه یا دو سال یک‌‌بار نشان و مدال اکبر رادی اعطا شود.

ماده‌ی ۱) موضوع:

الف) نشان اکبر رادی:

نشان اکبر رادی، جایزه‌‌ای هنری است که بر روی فلز برنجی دایره‌‌ای شکل در  ابعاد ؟؟؟ ، دست‌‌خط استاد اکبر رادی در شش جمله و بر پشت آن نام و امضای این نمایشنامه‌‌نویس حکاکی و ساخته شده و فقط به افرادی اعطا خواهد شد که در امر نوشتن نمایشنامه یا نگارش نقد، پژوهش و ترجمه‌‌ی آثار ادبیات نمایشی ایران و جهان فعال هستند یا خدمات مؤثری برای نمایشنامه‌‌نویسی انجام داده‌‌اند.

ب) مدال اکبر رادی:

مدال اکبر رادی، جایزه‌‌ای هنری است که بر روی فلز برنجی دایره‌ای شکل در ابعاد ؟؟؟ ساخته شده و بر روی آن دو جمله از اکبر رادی هم‌راه با امضای ایشان حکاکی شده و فقط به افرادی تعلق می‌‌گیرد که در اجرای تئاتر فعال هستند یا خدمات مؤثری برای هنر تئاتر به انجام رسانده‌‌اند.

ماده‌ی ۲) شرایط دریافت نشان اکبر رادی

الف) جشنواره‌‌ی تئاتر اکبر رادی

نشان اکبر رادی به افرادی اهدا خواهد شد که در بخش‌های مسابقه‌های نمایشنامه‌‌نویسی، مقاله‌های رادی‌‌شناسی، نقدنویسی، پژوهش و ترجمه‌‌ی نمایشنامه‌ی این جشنواره توسط هیئت‌‌های داوری برگزیده شوند.

توضیح ۱: در هر دوره از برگزاری این جشنواره در هر یک از بخش‌‌ها، فقط یک برگزیده، انتخاب و معرفی خواهدشد.

توضیح ۲: به برگزید‌گان علاوه بر نشان اکبر رادی، دیپلم افتخار اهدا خواهد شد.

الف -۱) نمایشنامه‌‌نویسی:

داوری آثار بخش نمایشنامه‌‌نو‌یسی محدود به نمایش‌نامه‌های متاثر از سبک نگارش اکبر رادی، یا برگرفته یا اقتباس‌شده از آثار اکبر رادی نبوده و نمایشنامه‌‌هایی هم که به موضوعات و مسائل آزاد دیگر پرداخته شده باشند مورد بررسی قرار خواهند گرفت و به‌ترین نمایشنامه‌‌ به انتخاب هیئت داوری برای دریافت نشان اکبر رادی معرفی خواهد شد.

الف-۲) نقد، مقاله و پژوهش رادی‌‌شناسی و ادبیات نمایشی:

به اثر برگزیده‌ای که در قالب نقد یا مقاله یا کتاب پژوهشی به بررسی، نقد و تحلیل و تحقیق آثار اکبر رادی یا ادبیات نمایشی از منظری نو و بکر بپردازد، نشان اکبر رادی تعلق خواهدگرفت.

توضیح ۳: داوری در این بخش بر اساس رده‌‌ی سنی شرکت‌کنند‌گان خواهدبود. در نتیجه آثار پژوهش‌‌گران و منتقدان زیر سی و پنج سال و بالای سی و شش سال به صورت جداگانه ارزیابی و داوری خواهد شد و در صورت لزوم دو برگزیده در دو رده‌ی سنی ذکرشده برای دریافت نشان اکبر رادی معرفی خواهد شد.

الف۳) ناشر ادبیات نمایشی:

در هر دوره از سوی هیئت مدیره‌‌ی بنیاد اکبر رادی یا شورای سیاست‌‌گذاری جشنواره یک ناشر که در زمینه‌ی نشر آثار ادبیات نمایشی با کیفیت و دقتی مناسب، تلاش کرده باشد و خدمات مؤثری در این زمینه انجام داده ‌باشد برای دریافت نشان اکبر رادی معرفی خواهد شد.

توضیح ۴: در صورت داشتن داوری جداگانه برای معرفی و انتخاب به‌ترین ناشر ادبیات نمایشی در هر دوره یا هر سال، هیئت مدیره‌‌ی بنیاد اکبر رادی یا شورای سیاست‌‌گذاری هر دوره از جشنواره‌‌ی تئاتر اکبر رادی در این خصوص هیچ‌‌گونه دخالتی نبایستی داشته باشد.

ب) نکوداشت:

به ‌منظور نکوداشت و تجلیل از شخصیت‌های تأثیرگذار در ادبیات نمایشی ایران، بنیاد اکبر رادی به صورت سالانه علاوه بر انتخاب یک نمایش‌نامه‌ی برگزیده‌‌ی، در هر دوره از جشنو‌اره‌‌ی تئاتر اکبر رادی، یک نمایشنامه‌‌نویس تأثیرگذار و یا فردی را که خدمات ارزنده، مؤثر و مهمی برای ادبیات نمایشی یا امر نوشتن در حوزه‌ی فرهنگ و هنر انجام داده ‌‌باشد یا شخصی حقیقی یا حقوقی را که خدمات مفید و مستمر اجتماعی به انجام رسانده باشد، در مراسمی ویژه یا در آیین پایانی هر دوره از جشنواره‌‌ی تئاتر اکبر رادی معرفی و با اهدای نشان اکبر رادی از وی تجلیل خواهد کرد.

توضیح ۵: این نمایشنامه‌‌نویس یا این فرد برگزیده با رأی و نظر و مشورت همه‌ی اعضای هیئت مدیره‌‌ی بنیاد اکبر رادی یا اعضای شورای سیاست‌گذاری هر دوره از جشنواره‌‌ی تئاتر اکبر رادی انتخاب و معرفی می‌‌شود.

توضیح ۶: ویژگی‌‌ها یا شرایطی که برای نکوداشت از نمایشنامه‌‌نویس یا هنرمند تأثیرگذار در امر نوشتن یا فردی که خدمات مؤثر اجتماعی انجام داده، به شرح ذیل است:

۱ نمایشنامه‌‌نویس یا نویسنده‌‌ای که آثارش برخوردار از ارزش‌‌های مبتکرانه و خلاقانه‌‌ی ادبی و هنری باشد. آثاری که در آن‌‌ها شیوه‌ای نو ابداع شده یا جریان‌‌سازی‌ در تکنیک و محتوای آن‌‌ها مشهود باشد.

۲- نویسنده‌‌ای که فکر، ذوق و احساس خود را در راه بیان مفاهیم ارزش‌مند و اشاعه‌‌ی فرهنگ انسانی و اندیشه‌‌ورزی به کار گرفته باشد.

۳- نویسنده‌‌ای که به معرفی، شرح، تفسیر، تبیین، نقد اثر هنری و ادبی در سطح بین‌‌المللی پرداخته باشد.

۴ فردی که از طریق هنرش، تأثیرات اجتماعی مثبت و کارسازی به انجام رسانده باشد.

۵ فردی که برای ارتقای سطح علمی دانش‌‌جویان، دانش‌‌پژوهان و هنرجویان از طریق آموزش و تحقیق، خدمات و فعالیت‌‌های مؤثری انجام داده باشد.

۶- فردی که در فعالیت‌‌های اجتماعی و مردمی به صورت مستمر و مؤثر مشارکت داشته‌ باشد.

ماده‌ی ۳) شرایط دریافت مدال اکبر رادی:

الف) جشنواره‌‌ی تئاتر اکبر رادی

به هر یک از خالقان و صاحبان آثاری که در بخش‌‌های صحنه‌‌ای، رادیویی و نمایشنامه‌‌خوانی این جشن‌واره توسط هیئت‌‌های داوری هر یک از این بخش‌‌ها انتخاب و برگزیده شوند، مدال اکبر رادی اهدا خواهد شد. هم‌‌چنین در هر دوره توسط دبیر جشنواره یا شورای سیاست‌‌گذاری یکی از هنرمندانی که در حیطه‌ی اجرای آثار اکبر رادی اقدام کرده باشد برای دریافت مدال اکبر رادی معرفی خواهد شد.

توضیح ۷: در هر دوره از برگزاری این جشن‌واره در هر یک از این بخش‌‌ها و رشته‌‌های هر بخش، فقط یک برگزیده، انتخاب و معرفی خواهد شد.

توضیح ۸: به هریک از افراد برگزیده علاوه بر مدال اکبر رادی دیپلم افتخار نیز اهدا خواهد شد.

ب) نمایش‌گاه اسناد تصویری و هنرهای تجسمی:

به هر هنرمندی که در نمایش‌گاه اسناد تصویری آثار اکبر رادی و نمایش‌گاه هنرهای تجسمی با موضوع شخصیت و آثار اکبر رادی در رشته‌‌های عکاسی، نقاشی، طراحی جلد کتاب و … ، گرافیک (پوستر، بروشور و ترکت)، خطاطی، کاریکاتور، ویدئوآرت و هنرهای جدید شرکت کرده‌ ‌باشد و اثر یا آثارش توسط هیئت داوران هر یک از این رشته‌‌ها ارزیابی، معرفی و انتخاب شود، مدال اکبر رادی اهدا خواهد شد.

توضیح ۹: هر یک از دو نمایش‌گاه فوق به صورت دو سالانه برگزارخواهد شد.

توضیح ۱۰: در صورت رقابتی‌بودن هر یک از دو نمایش‌گاه فوق به برگزیدگان هر یک از بخش‌‌های آن جداگانه مدال اکبر رادی اهدا خواهد شد.

توضیح ۱۱: در صورت پیش‌نهاد دبیر هر یک از دو نمایش‌گاه مذکور به اعضای شورای انتخاب این دو نمایش‌گاه یا هیئت مدیر‌ی بنیاد اکبر رادی و به هنرمندی که در یکی از رشته‌‌های عکاسی، نقاشی، طراحی جلد کتاب و …، گرافیک (پوستر، بروشور و ترکت)، خطاطی، کاریکاتور، ویدئوآرت و هنرهای جدید اثر ویژه‌‌ای برای نمایش‌گاه خلق کرده و در بخش غیر رقابتی این نمایش‌گاه‌ها اثرش به نمایش درآمده باشد، مدال اکبر رادی اهدا خواهد شد.

توضیح ۱۲: هر یک از دو نمایش‌گاه مذکور ممکن است هم‌زمان با جشن‌واره‌‌ی تئاتر اکبر رادی یا به صورت مستقل و خارج از زمان این جشن‌واره برگزار شود.

توضیح ۱۳: به هر یک از افراد برگزیده در هر یک از این دو نمایش‌گاه، علاوه بر مدال اکبر رادی، لوح سپاس نیز اهدا می‌شود.

ج) ستاد اجرایی جشن‌واره:

به پیش‌نهاد و تشخیص دبیر جشنواره‌‌‌ی تئاتر اکبر رادی یا دبیران هر یک از نمایش‌گاه اسناد تصویری آثار اکبر رادی و نمایش‌گاه هنرهای تجسمی با موضوع شخصیت و آثار اکبر رادی یا به پیش‌نهاد شورای سیاست‌‌گذاری این جشنواره یا شورای انتخاب این دو نمایش‌گاه و نیز به پیش‌نهاد هیئت مدیره‌‌ی بنیاد اکبر رادی در هر دوره از یکی از مدیران و دبیران هر یک از بخش‌‌های این جشن‌واره یا این دو نمایش‌گاه بر اساس معیارهایی خاص هم‌چون مسئولیت‌‌پذیری، میزان هم‌کاری و هم‌یاری در مدیریت بحران، سرعت و نظم شایسته و بر پایه‌‌ی امتیازبندی دقیق و روشن، مدال و لوح سپاس اکبر رادی، اعطا خواهد شد.

توضیح ۱۴: این مدال به دبیر یا مدیر برگزیده‌ی فوق، در آیین پایانی جشنواره یا نمایش‌گاه‌‌های مذکور یا در مراسمی جداگانه اهدا خواهد شد.

توضیح ۱۵: صورت موافقت هر یک شوراهای مذکور یا هیئت مدیره‌‌ی بنیاد اکبر رادی در هر دوره، می‌‌توان به دو مدیر این جشنواره یا هر یک از این نمایش‌گاه‌‌ها، مدال اکبر رادی اهدا کرد.

توضیح ۱۶: در صورت حضور و خدمات ویژه‌ی حامی یا اسپانسر هر یک از جشن‌واره‌‌ی تئاتر اکبر رادی یا نمایش‌گاه اسناد تصویری آثار اکبر رادی و نمایش‌گاه هنرهای تجسمی با موضوع شخصیت و آثار اکبر رادی در هر دوره یا دیگر روی‌داد‌های مهم بنیاد اکبر رادی، دبیران یا شوراهای سیاست‌‌گذاری یا انتخاب این جشن‌واره یا این نمایش‌گاه‌‌ها و هیئت مدیره‌‌ی بنیاد اکبر رادی برای هر چه به‌تر و باشکوه‌‌تر این روی‌داد‌ها، به یک اسپانسر یا حامی، در مراسمی ویژه یا آیین پایانی این روی‌دادها، مدال اکبر رادی اهدا خواهد شد.

ماده‌‌ی۴) این آیین‌‌نامه از زمان تأیید و تصویب هیئت مدیره‌‌ی بنیاد اکبر رادی تا زمان پایان فعالیت و انحلال این بنیاد، لازم الاجراست.

مادهی ۵) هر گاه به هر دلیلی هیئت مدیره‌‌ی بنیاد اکبر رادی یا دبیر جشنواره‌‌ی تئاتر اکبر رادی یا دبیران نمایش‌گاه‌‌های اسناد تصویری آثار اکبر رادی و هنرهای تجسمی تغییر کند، آیین‌‌نامه‌‌ی نشان و مدال اکبر رادی، دبیران و اعضای هیئت مدیره‌‌ی بعدی ملزم به رعایت و اجرای آن هستند.

مادهی۶) اهدای نشان و مدال اکبر رادی در هر دوره، لزومن به معنی به‌هم‌راه داشتن مبلغ نقدی برای دریافت‌کنندگان آن‌ها نیست و اهدای جوایز نقدی به اهداشوندگان نشان و مدال اکبر رادی در صورتی محقق خواهد شد که این بنیاد از ردیف بودجه‌‌ی سالانه‌‌ی مناسبی برخوردار شود یا بنیاد اکبر رادی حامی مالی و اسپانسر ویژه‌‌ای در هر دوره از این روی‌دادهای فرهنگی خود داشته باشد.

ماده‌‌ی ۷) در صورت نیازهای فرهنگی و هنری، مواد آیین‌‌نامه‌‌ی نشان و مدال اکبر رادی با صلاح‌‌دید هیئت مدیره‌‌ی بنیاد اکبر رادی می‌‌تواند اضافه شود یا در به‌تر انجام‌‌شدن آن، توسط هیئت مدیره‌‌ی وقت این بنیاد تغییراتی در آن صورت پذیرد.

مادهی ۸)  این آیین‌‌نامه در ۸ ماده، ۱۲ بند و ۱۶ توضیح به پیش‌نهاد تعدادی از هم‌کاران ستاد اجرایی نخستین جشن‌واره‌‌‌ی تئاتر اکبر رادی (آرش رادی، بهزاد صدیقی، روح‌‌الله جعفری و امیر اسمی) توسط بهزاد صدیقی و صحرا رمضانیان نوشته شده و در تاریخ بیستم بهمن ماه ۱۳۹۸ به تصویب هیئت مدیره‌ی بنیاد اکبر رادی (حمیده‌‌بانو عنقا، آرش رادی، بهزاد صدیقی، روح‌‌الله جعفری، فریندخت زاهدی و بهروز محمودی بختیاری) رسیده‌ است.