حامیان مؤسسه‌ی فرهنگی هنری استاد اکبر رادی:

 
مرکز هنرهای نمایشی، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، خانه‌ی هنرمندان ایران، تماشاخانه‌ی ایران‌شهر، مجموعه‌ی تئاتر شهر، مرکزهنرهای نمایشی حوزه‌ی هنری، رادیو نمایش، کمیسیون فرهنگی هنری شورای اسلامی شهر تهران، معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران، فرهنگ‌سرای سرو، فرهنگ‌سرای ارسباران، فرهنگ‌سرای بهمن، خانه‌ی تئاتر، شهرداری منطقه‌ی شش تهران، مؤسسه‌ی فرهنگی هنری افرامانا، مؤسسه‌ی فرهنگی هنری مکتب تهران، مؤسسه‌ی فرهنگی هنری آوای اندیشه‌ی مبین، مؤسسه‌ی فرهنگی هنری کنش معاصر ،مدرسه‌ی تئاتر سه نقطه، نشر قطره، نشر عنوان، نشر افراز، نشر خاموش، شرکت تعاونی گنجینه‌ی فرهنگ و هنر ایرانیان، تماشاخانه‌ی شانو، گالری آریا، مرکز هنرپژوهی نقش جهان فرهنگستان هنر، شرکت تبلیغاتی جارچی، عمارت نوفل لوشاتو، تماشاخانه‌ی دیوار چهارم و وب‌گاه تیوال.