نمایشنامه‌­های اکبر رادی:

(۱۳۸۳-۱۳۳۵)

۱- از دست رفته / ۱۳۳۵
۲- روزنه­‌ی آبی / ۱۳۳۸
۳- افول / ۱۳۴۲
۴- محاق / ۱۳۴۴
۵- مسافران / ۱۳۴۵
۶- مرگ در پاییز / ۱۳۴۵
۷- از پشت شیشه‌‌ها / ۱۳۴۵
۸- ارثیه‌‌ی ایرانی / ۱۳۴۶
۹- صیادان / ۱۳۴۸ 
۱۰- لبخند باشکوه آقای گیل / ۱۳۵۲- ۱۳۵۰
۱۱- در مه بخوان / ۱۳۵۳
 ۱۲- هاملت با سالاد فصل / ۱۳۵۶
۱۳- مُنجی در صبح نمناک / ۱۳۵۹- ۱۳۵۸
۱۴- پلّکان / ۱۳۶۱
۱۵- تانگوی تخم‌ مرغ داغ / ۱۳۶۳
۱۶- آهسته با گل سرخ /  ۱۳۶۵
۱۷- شب روی سنگ‌فرش خیس / ۱۳۷۰- ۱۳۶۷
۱۸- آمیز قلمدون / ۱۳۷۱
۱۹- باغ شب‌‌نمای ما / ۱۳۷۵- ۱۳۷۳
۲۰- ملودی شهر بارانی / ۱۳۷۸- ۱۳۷۶   
۲۱- خانمچه و مهتابی / ۱۳۷۹- ۱۳۷۸
۲۲- کاکتوس / ۱۳۸۰
۲۳- شب به­‌خیر جناب کنت / ۱۳۸۱
۲۴- پایین، گذر سقاخانه / ۱۳۸۱
۲۵- آهنگ‌های شکلاتی / ۱۳۸۳-۱۳۸۲
۲۶- روی صحنه‌­ی آبی/ ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴