پوستر نخستین جشنواره‌ی تئاتر اکبر رادی / طراح: جواد آتشباری

 

 
پوستر دومین جشنواره‌ی تئاتر اکبر رادی / طراح: ابراهیم حسینی
 
پوستر نخستین دوره‌ی جشنواره‌ی نمایشنامه‌خوانی آثار اکبر رادی / طراح: کیانا رادی
 
 
پوستر نشان اکبر رادی / طراح: امیر اسمی
 
پوسترمدال اکبر رادی / طراح: امیر اسمی
 
پوستر آیین رونمایی از هفت  اثر منتشر نشده‌ی اکبر رادی
 
پوستر نمایشگاه لبخند باشکوه آقای رادی / طراح: جواد آتشباری

 

پوستر فراخوان نخستین جشنواره‌ی تئاتر اکبر رادی/ طراح: ابراهیم حسینی

 

 

 
پوستر نخستین نمایشگاه اسناد تصویری آثار تئاتر اکبر رادی/ طراح: ابراهیم حسینی
 
پوستر دومین نمایشگاه اسناد تصویری آثار تئاتر اکبر رادی/ طراح: جواد آتشباری
 
پوستر چهارمین همایش ملی رادی‌شناسی / طراح: کیانا رادی
 
پوستر چهارمین همایش ملی رادی‌شناسی / طراح: کیانا رادی
 
پوستر آیین رونمایی از دفتر نخست کتاب رادی‌نامه / طراح: کیانا رادی
 
پوستر نمایش آمیز قلمدون به کارگردانی هادی مرزبان در سالن  ناظرزاده تماشاخانه ایران‌شهر خرداد و تیر ۱۳۹۷ / طراح: ؟؟؟
 
پوستر نمایش آهسته با گل سرخ به کارگردانی هادی مرزبان در سالن  ناظرزاده تماشاخانه‌ی سنگلج / آبان ۱۳۹۷ / طراح: ؟؟؟
 
پوستر نمایش خانمچه و مهتابی به کارگردانی محمد پورجعفری در کارگاه نمایش پروین شهرستان رشت / اردی‌بهشت ۱۳۹۷ / طراح: ؟؟؟
 
پوستر نمایش در مه بخوان به کارگردانی مسعود طیبی درتالار سنگلج / بهمن و اسفندماه ۱۳۹۶ / طراح: ؟؟؟
 
 
پوستر نمایش آهسته با گل سرخ به کارگردانی صادق منشی و حمیدرضا معصومی در تالار همایون سنگلج کرمان / اردی‌بهشت  ۱۳۹۸ / طراح: ؟؟؟
 
پوستر هشتمین دوره‌ی کارگاه‌های نمایشنامه‌نویسی / بهمن ماه ۱۳۹۵/ طراح: کیانا رادی
 
پوستر نهمین دوره‌ی کارگاه‌های نمایشنامه‌نویسی با تمرکز بر روایت‌شناسی / خرداد و تیرماه ۱۳۹۷ /
طراح پوستر: کیانا رادی
 
پوستر همایشی در بزرگداشت اکبر رادی در تماشاخانه‌ی هامون شهر رشت / آذرماه ۱۳۹۶/ طراح: ؟؟؟
 
پوستر نمایش ملودی شهر بارانی به کارگردانی میکاییل شهرستانی در تماشاخانه‌ی مهر – اردی‌بهشت ۱۳۹۶ / طراح پوستر: 
 
پوستر نمایش پایین، گذر سقاخانه به کارگردانی علی قبچاق در تالار شمس (شهر نقده) – آبان ۱۳۹۸ /
طراح پوستر: شهرام حصاری