در بخش از دیگران نقدها، ‌یادداشت‌ها، گفت‌وگوها و مقالات منتقدان، پژوهش‌گران، مدرسان، هنرمندان و نمایشنامه‌نویسان که درباره‌ی استاد اکبر رادی و آثار ایشان نوشته‌اند یا در نشریات  و کتاب‌ها یا فضاهای مجازی منتشر کرده‌اند، منتشر می‌شود.